Året i plantagen

Forår

Forårets højdepunkt er blomstringen. Det smukke syn af tusindvis af træer med hvide og lyserøde blomster bekræfter at vinterdvalen er forbi, og at træerne atter er klar til at starte deres produktion af æbler og pærer.

Arbejdet i plantagen omfatter den sidste beskæring, og hvis der skal plantes nye træer, kan det også ske her. Derudover påbegyndes gødning for at sikre, at træerne får den nødvendige næring.

Sommer

Efter bestøvningen er det livsbekræftende at se frugterne vokse sig større – næsten fra dag til dag. Selve træet vokser også og danner nye skud, der er med til at give næring til frugterne. Derudover danner træet de nye blomsterknopper, som skal sikre næste års frugter.

Sommerens vigtigste opgave er håndudtynding, der sikrer at frugterne får de bedste betingelser for at blive store og velsmagende. I slutningen af sommerperioden høstes der Discovery æbler.

Efterår

Frugterne gør sig klar til at blive høstet. De vokser fortsat, og de røde æbler danner den farve, som gør dem indbydende at se på, og giver os lyst til at sætte tænderne i dem.

Fra september og frem til begyndelsen af november høstes de forskellige sorter. Al plukning foregår med håndkraft for at sikre den mest skånsomme behandling af frugten for at bevare den høje kvalitet. Der høstes i store kasser, som opbevares på kølelager til æblerne er klar til salg.

Vinter

Træerne har smidt bladene og er nu klar til vinterens største opgave – beskæringen. Beskæringen er også en form for udtynding, som skal sikre den rette balance mellem træets nyvækst og antallet af frugter det følgende år.

Udover beskæringen bruges vinteren også til vedligeholdelse af hegn og bygninger, så alt atter er klart, når nattefrosten slipper sit tag, og træerne springer ud på ny.

Bellida i oktober
Når naturen bliver forvirret ...

... kan det virke som om, der bliver byttet rundt på årstiderne. Således oplevede vi i efteråret 2006, at de nyplantede træer stod i blomst - samtidig med at de bar æbler.